OMNIA KLF, a. s.

Výroba náradia

Spoločnosť OMNIA KLF, a.s. zabezpečuje pre svoje potreby, ale i pre potreby svojich zákazníkov svoju vlastnú výrobu kovacieho náradia ako aj jeho následné tepelné spracovanie.

Výroba náradia je zameraná prevažne na operačné a všeobecné náradie pre potrebu výroby výkovkov na výrobných zariadeniach:

  • Kovacie stroje typu HATEBUR – AKL 35, AKS 63, AMP 70, AMP50XL
  • Kovacie buchary a lisy – MPM 10000 LASCO, DEK 13, DEK 25, LMZ 2500
  • Valcovacie linky – W 630, Rozvalcovacia linka MOSSINI
  • Valcovacie stroje – MGR 250, UEL 85

Sústruženie kovacieho náradia pre max. priemer výkovkov 500 mm

Brúsenie hriadeľových súčiastok s presnosťou IT7 do priemeru 250 mm a dĺžky 700 mm

Brúsenie prírubových súčiastok do 450 mm

Výroba strihacieho náradia pre prácu za tepla

Výroba upínacieho náradia

Sústruženie prírubových súčiastok na CNC strojoch do priemeru 630 mm

Sústruženie hriadeľových súčiastok na CNC strojoch do priemeru 300 mm a dĺžky 750 mm

Používané CNC sústruhy rady Vturn-A

Elektroiskrové dierovanie otvorov od priemeru 0,3 mm do 3 mm a hĺbky 100 mm na stroji HD 10 CHARMILLES TECHNOLOGIES

Vyrezávačka elektroiskrová pre tvarové vyrezávanie do kovových materiálov

Za účelom opráv kovacieho a valcovacieho náradia bolo zriadené oddelenie zvarovne.

Renovácia hriadeľov tvrdonávarom do priemeru 200 mm a dĺžky 800 mm s následným opracovaním za účelom ďalšieho použitia

Naváranie elektrickým oblúkom

Naváranie elektrickým oblúkom v ochrannej atmosfére CO2

Naváranie plameňom v ochrannej atmosfére CO2

Naváranie metódou TIG (ochranná atmosféra inertných plynov)

Výroba a opravy špeciálneho lisovacieho a upínacieho náradia pre ložiskovú výrobu

Výroba a oprava náhradných dielov

Výroba a oprava meradiel

Ostrenie rezných nástrojov

Presádzanie a brúsenie dia-orovnávačov

Rytie popisov

Elektroiskrové vyrezávanie

Zámočnícke práce