OMNIA KLF, a. s.

Výskum a vývoj

Inovatívne riešenia

Naši zamestnanci neustále pracujú na inovatívnych riešeniach nášho výrobného procesu a výrobkov, pričom spoločnosť OMNIA KLF, a.s. je držiteľom Certifikátu spôsobilosti vykonávať výskum a vývoj č. 2018/2691:1-26C0 vystavený Ministerstvom školstva Slovenskej republiky. Náš vysoko kvalifikovaný personál trvalo predstavuje nové riešenia a tieto sú priebežne implementované priamo vo výrobnom procese.

Oblasti výskumu a vývoja

Projekty

Zvýšenie inovačných kapacít spoločnosti OMNIA KLF, a.s. zavedením vysoko modernej technológie do výroby v rámci OP výskum a inovácie 2014-2020, rast výskumno-vývojových a inovačných kapacít v priemysle a službách (toto môže byť link na “Novinky/….”)

Partner medzinárodného projektu “FUTUre RAil freight transport: cost-effective, safe, quiet and green” (FUTURA) v rámci projektu H2020-FTI Pilot-2015-1

Partner medzinárodného projektu “Computer-aided laser surface treatment and combined nitriding of forging dies with the objective of a lifetime increase” (Currare) v rámci medzinárodného grantu No. 222317

Craft project for best – partner medzinárodného projektu “Increased service lifetime of forging tools by combined surface treatments” v rámci medzinárodného projektu No. COOP-C-2004-508710

Iné aktivity

  • Organizácia školení a seminárov
  • Organizácia interných školení na zvyšovanie kvalifikácie zamestnancov
  • Interné a externé školenia z noriem potrebných pre zabezpečenie kvalitatívných, bezpečnostných a enviromentálnych požiadaviek vyplývajúcich z platnej legislatívy a z požiadaviek odberateľov
  • Organizácia konferencie v rámci projektu FUTURA na úrovni podujatia významu v rámci SR

Partneri pre výskum a vývoj