OMNIA KLF, a. s.

Výkovky

Výkovky pre automobilový priemysel

Využitie polotovarovej základne – výkovkov – je pre automobilový priemysel sústredené do hnacích a hnaných agregátov áut ako i do častí závesných zariadení pre uloženie náprav a ťažných zariadení, ako sú cestné stroje a zariadenia, ich podvozkové časti a časti nadstavbových špeciálok (nakladače a zdvíhacie plošiny). Výkovky sú charakteristické precíznymi tvarmi, ktoré už nepotrebujú ďalšie opracovanie.

prevodovkové aplikácie

ložiskové a iné aplikácie

Výkovky pre železničný priemysel

Jeden z dôležitých faktorov železničnej dopravy a prepravy je zvyšovanie prepravného množstva a rýchlosť dopravenia, čo sa odzrkadľuje v kvalite materiálov používaných pri výrobe. Ponúkame súčiastky do trakčných motorov a generátorov, výkovky pre ťažné a tlačné prvky závesov vagónov a lokomotív, polotovary pre ložiská nápravy a zariadenia ložiskových skríň a iné. Výkovky sú atestované a spĺňajú tie najnáročnejšie kritériá našich odberateľov.

ložiskové aplikácie

iné komponenty

Priemyselné a iné strojárenské komponenty

Charakter výkovkov – rotačné výkovky s krátkou osou otáčania v rozmerovej rade od 35 mm do 800 mm – umožňujú uspokojiť všetky potreby a požiadavky aj tých najnáročnejších zákazníkov, pretože sú špeciálne tepelné spracované pre požadovanú štruktúru a kvalitu ocele. Ložiskové výkovky sú vyrábané technológiou kovania v uzavretom priestore alebo rozvalcovaním. Charakterom priebehu vlákien v reze výrobku je tangenciálne usporiadanie materiálových vlákien k obežným dráham rotujúcich obežných teliesok, čím sa zvyšuje únosnosť a trvanlivosť ložísk.

ložiskové aplikácie

iné strojárenské aplikácie