OMNIA KLF, a. s.

Tepelné spracovanie

Všetky výrobky, ktoré dodávame našim zákazníkom sú tepelne spracované našimi internými kapacitami, pričom spĺňame prísne kvalitatívne kritériá na mikroštruktúru a tvrdosť. Proces tepelného spracovania výkovkov je neustále monitorovaný a každá výrobná dávka je dôkladne kontrolovaná v našich laboratóriách na charakteristiky zadefinované zákazníkom. Výrobky sú dodávané zákazníkom bez okují, prípadná potreba tryskania je zabezpečená zariadeniami STEM.

V našom portfóliu sú nasledovné agregáty:

 • žíhanie na mäkko

 • Kapacita: 900 t / mes.

 • Výrobca: Aichelin – Rakúsko

 • normalizačné žíhanie

 • Kapacita: 1050 t / mes.

 • Výrobca: Realistic, Česká republika

 • normalizačné/zušlachtenie

 • Kapacita: 250 t / mes.

 • Výrobca: ZEZ Praha

 • normalizačné žíhanie

 • Kapacita plynovej pece: 150 t/mes.

 • Kapacita elektrickej pece: 150 t/mes.

 • Kalenie a popúšťanie (D max 250 mm × 300 mm)

 • Zušľachťovanie (D max 500 mm x 650 mm)

 • Žíhanie (D max 700 mm x 1800 mm)


Možnosť tepelného spracovania všetkých typov materiálu triedy 11 až 19

 • Bainitické kalenie ložiskových krúžkov (D 20 – 100 × 120 mm)

 • Martenzitické kalenie ložiskových krúžkov


Oba typy kalenia sa vykonávajú v soľných chloridových kúpeľoch.

 • Cementácia (D max 500 mm x 650 mm)

 • Nitridácia (D max 400 mm × 400 mm)


Cementácia sa vykonáva v soľnom kyanidovom kúpeli. Nitridácia sa vykonáva v plynnom prostredí disociovaného čpav­ku.