OMNIA KLF, a. s.

Kontaktujte nás

Prevádzka Kysucké Nové Mesto
(Sídlo spoločnosti OMNIA KLF, a.s.)

Kukučínova 2734
024 01 Kysucké Nové Mesto
Slovenská republika

e-mail: info@omniaklf.sk
tel: +421 41 420 1109

Prevádzka Martin

Robotnícka 947/14
036 01 Martin
Slovenská republika

 

Kontakty

Generálny riaditeľ
Ing. Igor Kováč, PhD.
e-mail: kovac@omniaklf.sk
tel: +421 903 822 562

Finančný riaditeľ
Ing. Jiří Frolka
e-mail: frolka@omniaklf.sk
tel: +421 903 821 249
 
Riaditeľ úseku riadenia kvality
Janka Nováková
e-mail: novakova@omni­aklf.sk
tel: +421 917 839 928

Riaditeľ závodu Martin
Mgr. Peter Duchovič
e-mail: duchovic@omnia­klf.sk
tel: +421 915 786 861

Výrobno-technický riaditeľ
Ing. Ľubomír Galvánek
e-mail: galvanek@omniaklf.sk
tel: +421 903 585 511

Obchodný riaditeľ
Ing. Jan Vehovský
e-mail: vehovsky@omniaklf.sk
tel: +421 907 750 303

Ľudské zdroje
PhDr. Dana Sečníkova
e-mail: secnikova@omni­aklf.sk
tel: +421 907 750 760

Nákup
Ing. Ján Gajdošík
e-mail: gajdosik@omnia­klf.sk
tel: +421 908 911 644