OMNIA KLF, a. s.

Kontaktujte nás

Kysucké Nové Mesto
(Sídlo spoločnosti OMNIA KLF, a.s.)

Kukučínova 2734
024 01 Kysucké Nové Mesto
Slovenská republika

e-mail: info@omniaklf.sk
tel: +421 41 420 1109

Martin

Robotnícka 947/14
036 01 Martin
Slovenská republika

 

Kontakty

Generálny riaditeľ
Ing. Igor Kováč, PhD.
e-mail: kovac@omniaklf.sk
tel: +421 903 822 562

Financie
Ing. Pavol Brezina
e-mail: brezina@omniaklf.sk
tel: +421 905 928 203

Úseku riadenia kvality
Janka Nováková
e-mail: novakova@omni­aklf.sk
tel: +421 917 839 928

Prevádzka Martin
Mgr. Peter Duchovič
e-mail: duchovic@omnia­klf.sk
tel: +421 915 786 861