OMNIA KLF, a. s.

Kontaktujte nás

Kysucké Nové Mesto
(Sídlo spoločnosti OMNIA KLF, a.s.)

Kukučínova 2734
024 01 Kysucké Nové Mesto
Slovenská republika

e-mail: info@omniaklf.sk

Martin
(Sídlo spoločnosti OMNIA MTK s.r.o.)

Robotnícka 947/14
036 01 Martin
Slovenská republika

email: info@omniamtk.sk

Kontakty

OMNIA KLF, a.s.

Generálny riaditeľ
Ing. Igor Kováč, PhD.
e-mail: kovac@omniaklf.sk

Finančný riaditeľ
Ing. Pavol Brezina
e-mail: brezina@omniaklf.sk
tel: +421 905 928 203

Riaditeľka úseku riadenia kvality
Janka Nováková
e-mail: novakova@omni­aklf.sk
tel: +421 917 839 928

Výrobno & Technický riaditeľ
Mgr. Rudolf Grochal
e-mail: grochal@omniaklf.sk
tel: +421 907 047 050

Obchodný riaditeľ
Ing. Andrej Kestler
e-mail: a.kestler@omniaklf.sk
tel: +421 902 341 556

Personálne
PhDr. Dana Sečníkova
e-mail: secnikova@omni­aklf.sk
tel: +421 907 750 760

Nákupca
Ing. Ján Gajdošík
e-mail: gajdosik@omnia­klf.sk
tel: +421 908 911 644

OMNIA MTK s.r.o.

Konateľ spoločnosti
Mgr. Peter Duchovič
e-mail: duchovic@omnia­klf.sk

Oddelenie kontroly
Ing. Barbora Klimeková
e-mail: klimekova@omnia­klf.sk
tel: +421 902 032 914

Obchodný úsek
Ing. Tatiana Sumková
e-mail: t.sumkova@omniaklf.sk
tel: +421 905 603 759