OMNIA KLF, a. s.

Kariéra

Voľné pracovné pozície


Benefity spoločnosti

Zamestnanecké výhody sa členia na dve hlavné skupiny, a to finančné a nefinančné benefity. Medzi finančné benefity sa radia rôzne príspevky alebo služby, ktoré ušetria zamestnancom ich vlastné peňažné prostriedky.

Medzi najobľúbenejšie finančné benefity patria:

  • mobilný telefón na súkromné účely
  • auto aj na súkromné účely
  • príspevok na cestovanie do práce
  • príspevok spoločnosti na doplnkové dôchodkové sporenie
  • odmeny pri pracovných a životných jubileách
  • rekreačný príspevok
  • príspevok na stravovanie podľa zákona
  • príspevok na kurzy a školenia podľa náplne práce
  • odmeny pri darovaní krvi
  • príspevok pri narodení dieťaťa

Kontakt na personálne oddelenie

+421 41 420 1216
personal@omniaklf.sk