OMNIA KLF, a. s.

Laboratóriá

Oblasť kvality je pre nás nesmierne dôležitá a výrobky, ktoré dodávame našim zákazníkom sú prísne kontrolované našimi laboratórnymi pracovníkmi.

Laboratórne skúšky sú zamerané na kontrolu:

  • Tvrdosť

  • Mikroštruktúra materiálu

  • Húževnatosť

  • Chemické zloženie (a porovnanie s hutným atestom)

  • Jominiho skúška prekaliteľnosti


V prípade požiadavky poskytujeme predmetné služby aj externým záujemcom. Požiadavky vybavuje naše obchodné oddelenie.