OMNIA KLF, a. s.

Služby

Vzhľadom k tomu, že cieľom OMNIA KLF, a.s. vždy bolo poskytnúť zákazníkovi nielen vysokú kvalitu výroby a včasnosť dodávok, ale aj veľkú mieru flexibility, disponuje dnes všetkým potrebným pre zabezpečenie svojho výrobného procesu vrámci svojich interných kapacít. Len tak dokážeme pružne reagovať na prípadné zmeny požiadaviek našich klientov a vyhovieť ich potrebám v rýchlo meniacom sa svete. Všetky naše služby zároveň poskytujeme aj externe, požiadavky vybavuje naše obchodné oddelenie.