OMNIA KLF, a. s.

Technológie

Spoločnosť OMNIA KLF vo svojom výrobnom procese disponuje nielen vysoko kvalifikovanými ľudskými kapacitami, ale tiež strojným vybavením od renomovaných svetových výrobcov. Z hľadiska charakteru a špecifík výrobného procesu na jednotlivých typoch výrobných zariadení možno strojný park našej spoločnosti rozdeliť nasledovne:


1 Kovacie buchary a lisy

Kovacie buchary a lisy

Max. vonkajší priemer výkovku: 450 mm
Max. hmotnosť výkovku: 80 kg
Max. šírka výkovku: 350 mm
Kapacita: cca 50 tis. ks / mesiac

2 automatické kovacie stroje

Technológie HATEBUR

Max. vonkajší priemer výkovku: 180 mm
Max. hmotnosť výkovku: 3,5 kg
Max. šírka výkovku: 60 mm
Min. hrúbka steny výkovku: 15 mm
Kapacita: cca 5 mil. ks / mesiac

3 rozvalcovanie za tepla

Rozvalcovanie za tepla

Max. vonkajší priemer výkovku: 800 mm
Max. hmotnosť výkovku: 65 kg
Max. šírka výkovku: 200 mm
Kapacita: cca 60 tis. ks / mesiac