OMNIA KLF, a. s.

 • Precíznosť v technológii kovania

 • Výkonnosť a efektivita

 • Moderné technológie

 • Tradícia a skúsenosti

  Segmenty nášho pôsobenia

  Automobilový priemysel

  Železničný priemysel

  Poľnohospodárstvo

  Stavebníctvo a iné

  Náš vysokokvalifikovaný personál neúnavne pracuje na uspokojovaní prísnych zákazníckych požiadaviek a ide čelom všetkým výzvam súčasnej doby.

  10+

  Viac ako 10 významných zákazníkov pôsobiacich na svetových trhoch

  200+

  Viac ako 200 vysokokvalifikovaných zamestnancov

  300+

  Viac ako 300 typov výrobkov vstupujúcich do výrobného procesu ročne

  25 000 000

  Viac ako 25 000 000 vyrobených a predaných výrobkov ročne