• rotačné výkovky
  • tepelné spracovanie

  • zápustkové výkovky
  • tepelné spracovanie

  • sústružené krúžky

  • výroba a rozvod tepla
  • distribúcia elektriny
http://www.omniaklf.sk/sk/news/2017/08/21/zvysenie-inovacnych-kapacit-spolocnosti-omnia-klf-a-s-zavedenim-vysoko-modernej-technologie-do-vyroby