• rotačné výkovky
  • tepelné spracovanie

  • zápustkové výkovky
  • tepelné spracovanie

  • sústružené krúžky

  • výroba a rozvod tepla
  • distribúcia elektriny